VIKI STYLE SP. Z O.O.
00-819 Warszawa
ul. Złota 75 A, lok.7
NIP 118-225-53-43
Regon 524242507
KRS 0001014178 - zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 100000 PLN
Oddział Lublin
ul. Wojciechowska 55
20-704 Lublin
tel. +48 81/746 06 90 ; 81/745 00 85
+48 81/746 58 33 wew. 20 – zamówienia indywidualne
fax +48 81/746 58 34
mobile +48 602 629 688
e-mail: solo@solo.com.pl

e-sklep

Klienci indywidualni

B2B

Obsługa hurtownii PL

B2B

Wholesaler service